Högeffektiv pellets i absolut ren form

Som en annan del av Deromegruppen, Derome Pellets har utmärkt sig via sina noggrant producerade varor, från spån till pellets.

Råvaran som är rent sågspån är spill från sågverket som sedan binds ihop med hjälp av det naturliga ämnet lignin som garanterar att pellets förblir kompakt under lång tid. Med en verksamhet som fungerar i ett slutet system, förekommande av främmande ämnen i pellets ar nästan uteslutet vilket ger produkten en högre kvalité.

Anläggningen i Kinnared förvarar cirka 8000 ton pellets i sina silo som sedan levereras antingen på pall i säckar á 16 kg styck eller som bulk-lösvikt. Bulkförsäljningen sker inte bara till privat bruk utan även till företag, kommunala fastigheter, värmeverk och inom lantbruk. Värmecentraler som används av skolor, äldre boende eller andra kommunala fastigheter har gått över från klassiska energikrävande värmekällor till mer effektiva biobränslebaserade sådana, med pellets som alternativ. Inte mindre än 556 myndigheter är avropsberättigade på SKIs nya ramavtal Bränslepellets 2013-2 där sociala och etiska krav ställs. Ramavtalet erbjuder avropande myndigheter konkurrenskraftiga priser genom takpriser och förnyad konkurrens-utsättning mellan sammanlagt fem leverantörer uppdelade på fyra geografiska anbudsområden.